20 Ocak 2015 Salı

BEŞİKTAŞ Finansal Durum Tablosu (Bilanço)


   Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

   Finansal Durum Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolide
Dönem 30.11.201431.05.2014
Raporlama Birimi TLTL
    
V A R L I K L A R   
DÖNEN VARLIKLAR 57.200.66325.108.832
Nakit ve Nakit Benzerleri45.093.6774.090.022
Finansal Yatırımlar 03.417
Ticari Alacaklar 19.830.8777.812.612
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 285.810585.358
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.545.0677.227.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar   
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar   
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar   
Diğer Alacaklar 249190.533
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar   
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 249190.533
Türev Araçlar   
Stoklar 7.234.4203.427.495
Canlı Varlıklar   
Peşin Ödenmiş Giderler 19.670.0964.723.674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar   
Diğer Dönen Varlıklar 5.371.3444.861.079
ARA TOPLAM   
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar   
    
DURAN VARLIKLAR 107.863.21979.537.820
Finansal Yatırımlar 3838
Ticari Alacaklar 3.168.0983.010.673
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar   
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.168.0983.010.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar   
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar   
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar   
Diğer Alacaklar 143.704117.770
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar   
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.704117.770
Türev Araçlar   
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar   
Canlı Varlıklar   
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller   
Maddi Duran Varlıklar62.667.0562.430.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar669.128.67640.142.566
- Şerefiye   
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.128.67640.142.566
Peşin Ödenmiş Giderler 32.066.51532.050.494
Ertelenmiş Vergi Varlığı 689.132817.087
Diğer Duran Varlıklar 0969.000
TOPLAM VARLIKLAR 165.063.882104.646.652
    
K A Y N A K L A R   
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 356.988.278318.605.209
Kısa Vadeli Borçlanmalar579.789.51652.548.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları543.751.92336.519.960
Diğer Finansal Yükümlülükler   
Ticari Borçlar 80.591.85753.996.712
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar   
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.591.85753.996.712
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar   
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar   
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar   
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.056.21471.753.525
Diğer Borçlar 47.180.24167.145.867
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1146.505.55366.332.909
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 674.688812.958
Türev Araçlar   
Devlet Teşvik ve Yardımları   
Ertelenmiş Gelirler 32.809.29519.858.130
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 657.916120.648
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.295.6592.336.165
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 731.077701.046
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 564.5821.635.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.855.65714.326.076
ARA TOPLAM   
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler   
    
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 205.038.116150.097.582
Uzun Vadeli Borçlanmalar597.137.88976.448.123
Diğer Finansal Yükümlülükler   
Ticari Borçlar 0500.578
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar   
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0500.578
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar   
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar   
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar   
Diğer Borçlar   
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar   
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   
Türev Araçlar   
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 61.519.85426.352.948
Devlet Teşvik ve Yardımları   
Ertelenmiş Gelirler 33.681.53835.254.468
Uzun Vadeli Karşılıklar 505.987741.935
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 505.987741.935
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar   
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar   
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü   
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.192.84810.799.530
    
Ö Z K A Y N A K L A R -396.962.512-364.056.139
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -396.962.512-364.056.139
Ödenmiş Sermaye 240.000.000240.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları   
Geri Alınmış Paylar (-)   
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)   
-Tanınmış fayda planları yeniden ölçüm kayıp/kazançları -419.231-382.517
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.0971.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları   
- Diğer Kazanç/Kayıplar   
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   
- Yabancı Para Çevirim Farkları   
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları   
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları   
- Diğer Kazanç/Kayıplar   
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 974.088894.241
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -605.744.807-461.762.738
Net Dönem Karı/Zararı10-32.869.659-143.902.222
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 00
TOPLAM KAYNAKLAR 165.063.882104.646.652

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.

About